ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

วันรับรอง “ภาษามือไทย”

วันที่ 21-08-2566 900
วันรับรอง “ภาษามือไทย”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ตรงกับวันสำคัญของคนหูหนวกในไทย คือ “วันรับรองภาษามือไทย”

โดยภาษามือไทยดัดแปลงมาจากตัวสะกดนิ้วมืออเมริกัน ซึ่งมาจากคุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์ ที่ได้จัดทำแบบสะกดนิ้วมือประดิษฐ์แบบสะกดอักษรนิ้วมือประดิษฐ์ และคุณหญิงม่านฟ้า สุวรรณรัต ซึ่งเป็นคนหูหนวกเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยภาษามือไทยของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นผู้นําในการจัดทําปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1 (2529) และเล่มขยายเพิ่มเติม (2533)

โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกประกาศรับรองภาษามือไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนหูหนวกไทย

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/…/a.48996989…/2183650275110606/
https://www.krulukchawna.com/…/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8…

#dth #DTH #disabilities #Disabilities #disabilitiesth #Disabilitiesth #ภาษามือ #ภาษามือไทย #วันรับรองภาษามือไทย

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา