ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

สิงหาคม 2566 เงินคนพิการเข้าไวกว่าเดิม!!

วันที่ 15-08-2566 3919
สิงหาคม 2566 เงินคนพิการเข้าไวกว่าเดิม!!

สิงหาคม 2566 เงินคนพิการเข้าไวกว่าเดิม!!

เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 20 จะตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด ทำให้ “เงินคนพิการ 2566” จะเข้าเร็วกว่าปกติ คือเข้าวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับ “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ” เงินคนพิการ 200 บาท ดังนี้
1.เพิ่มให้คนพิการ ที่มีบัตรฯคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการทั้งสิ้น 1,000 บาท
2.คนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท เช่นเดิม
3.จ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมที่ตนเองได้รับ ได้ที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ดังนี้ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066…

#disabilities #Disabilities #disabilitiesth #DTH #เงินคนพิการ #เบี้ยคนพิการ #สวัสดิการคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา