ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

เครื่องมือ ICT คนพิการยืมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 25-07-2565 1744
เครื่องมือ ICT คนพิการยืมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เครื่องมือ ICT คนพิการยืมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนขอรับบริการยืมเครื่องมือ ICT คนพิการ

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร
กทม. – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่างจังหวัด – พมจ.ประจำจังหวัด / สำนักงานสถิติจังหวัด

2. หน่วยงานรับคำขอตรวจสอบเอกสาร 15 วัน

3. พิจารณาผล 60 วัน

4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งผล (ภายใน 15 วัน)

5. แจ้งผลพิจารณา และจัดเตรียมส่งอุปกรณ์

6. ทำสัญญายืมอุปกรณ์คนพิการ

ยืมอะไรได้บ้าง?

– คอมพิวเตอร์ PC/Notebook
– โทรศัพท์เคลื่อนที่
– เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
– เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
– เครื่องแสกนเนอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น
– เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
– เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
– อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง
– เครื่องแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ / อักษรเบรลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
– โปรแกรมสำหรับอ่านหน้าจอ
– โปรแกรมแปลภาพอักษร และมีเสียงสังเคราะห์ฯ
– โปรแกรมขยายหน้าจอ
– โปรแกรมอ่านหนังสือ
– โปรแกรมช่วยในการพิมพ์
– โปรแกรมพจนานุกรม
– โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ

ติดต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โทร 02 142 1202 / 02 142 1337

อ้างอิง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

https://drive.google.com/file/d/1odqJ_PfVwJn6kRwoYJipL2nA5pdd3lKo/view?fbclid=IwAR3xCivnTZjaKkrEYgn2IjsTPfXou7U6hLE39WqkhmKxevMdzr3CbcsHnBQ

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth
#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา