ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ ยุงโตไว ผสมพันธุ์เร็ว!

วันที่ 16-06-2566 231
ไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ ยุงโตไว ผสมพันธุ์เร็ว!
ไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ ยุงโตไว ผสมพันธุ์เร็ว!
นอกจากการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด-19 ที่สร้างความระแวงให้ผู้คนในช่วงเวลานี้แล้ว ก็ยังมีอีกโรคนึงที่เริ่มกลับมาแพร่ระบาดและคร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งก็คือ “โรคไข้เลือดออก” นั่นเอง
โดยเหตุผลหลักๆที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกก็คือ
1.สภาวะโรคร้อน ทำให้น้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของลูกน้ำเกิดขึ้นเร็ว ทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็ว ลูกน้ำจึงมีการเปลี่ยนระยะเร็วมาก จึงทำให้เกิดยุงที่เป็นพาหะนำโรคจากอีกคนไปสู่อีกคนได้ แต่ยุงที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่ายุงปกติทั่วไป ทำให้มีการเกิดเร็วและผสมพันธุ์เร็วด้วย
2.กิจกรรมของยุงที่มากขึ้น โดยเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ยุงตัวเต็มวัยได้รับผลกระทบคือการมีระบบเผาผลาญไว ส่งผลให้มีกิจกรรมการบินที่มากขึ้นและหิวบ่อย ทำให้ยุงหาเหยื่อกินเลือดบ่อย ผู้ป่วยและการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงมากขึ้น
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/328317…

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา