ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

Moebius Syndrome AwarenessDay 2023

วันที่ 24-01-2566 515
Moebius Syndrome AwarenessDay 2023

24 มกราคม ของทุกปีตรงกับวันตระหนักรู้กลุ่มอาการ Moebius Syndrome💜

สามารถทำความรู้จักกับกลุ่มโรค Moebius Syndrome ได้ที่

https://youtu.be/jf9VuUHAIjc

เครดิต Youtube Channel FFC CHANNEL

#DTH #MoebiusSyndrome #MoebiusSyndromeAwarenessDay2023 ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา