ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

วันที่ 11-08-2565 325

เปิดฟ้า ตอน คนละไม้ คนละมือ การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

ออกอากาศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา