ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

วิดีโอทั่วไป

 • การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้
  วันที่ 11-08-2565 29

  การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

 • คนละไม้ คนละมือ เพิ่มโอกาส หาช่องทาง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
  วันที่ 11-08-2565 20

  คนละไม้ คนละมือ เพิ่มโอกาส หาช่องทาง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 • ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก
  วันที่ 25-07-2565 48

  ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก

 • สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด
  วันที่ 25-07-2565 44

  สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด

 • ใส่ใจ ให้โอกาส จ้างงานผู้บกพร่องทางจิต
  วันที่ 25-07-2565 37

  ใส่ใจ ให้โอกาส จ้างงานผู้บกพร่องทางจิต

 • เปลี่ยนทัศนคติ สร้างงาน สติปัญญา
  วันที่ 25-07-2565 38

  เปลี่ยนทัศนคติ สร้างงาน สติปัญญา

 • สร้างงานสร้างคนออทิสติก
  วันที่ 25-07-2565 36

  สร้างงานสร้างคนออทิสติก

 • กรมการจัดหางาน เร่งสร้างงานเพื่อคนพิการสู่ความยั่งยืน
  วันที่ 25-07-2565 13

  กรมการจัดหางาน เร่งสร้างงานเพื่อคนพิการสู่ความยั่งยืน

 • มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  วันที่ 25-07-2565 16

  มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา