ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

วิดีโอทั่วไป

 • สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด
  วันที่ 25-07-2565 391

  สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอด เพื่อความเข้มแข็งของคนตาบอด

 • ใส่ใจ ให้โอกาส จ้างงานผู้บกพร่องทางจิต
  วันที่ 25-07-2565 391

  ใส่ใจ ให้โอกาส จ้างงานผู้บกพร่องทางจิต

 • เปลี่ยนทัศนคติ สร้างงาน สติปัญญา
  วันที่ 25-07-2565 312

  เปลี่ยนทัศนคติ สร้างงาน สติปัญญา

 • สร้างงานสร้างคนออทิสติก
  วันที่ 25-07-2565 397

  สร้างงานสร้างคนออทิสติก

 • กรมการจัดหางาน เร่งสร้างงานเพื่อคนพิการสู่ความยั่งยืน
  วันที่ 25-07-2565 330

  กรมการจัดหางาน เร่งสร้างงานเพื่อคนพิการสู่ความยั่งยืน

 • มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  วันที่ 25-07-2565 293

  มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • การรับฟังเจตนารมณ์ การจ้างงานคนพิการ ของหน่วยงานภาครัฐ
  วันที่ 25-07-2565 309

  การรับฟังเจตนารมณ์ การจ้างงานคนพิการ ของหน่วยงานภาครัฐ

 • คนพิเศษ
  วันที่ 05-07-2565 319

  คนพิเศษ

 • คนพิการเสพสื่ออะไร ? พบคำตอบจากแขกรับเชิญ “คุณเอกมล แพทยานันท์” นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ “คุณบุญมี เรือนปัญญา” คนหูหนวกที่ผลิตสื่อภาษามือเต็มจอ
  วันที่ 05-07-2565 479

  คนพิการเสพสื่ออะไร ? พบคำตอบจากแขกรับเชิญ “คุณเอกมล แพทยานันท์” นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ “คุณบุญมี เรือนปัญญา” คนหูหนวกที่ผลิตสื่อภาษามือเต็มจอ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา