ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

สิทธิคนพิการ

  • คนพิการเสพสื่ออะไร ? พบคำตอบจากแขกรับเชิญ “คุณเอกมล แพทยานันท์” นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ “คุณบุญมี เรือนปัญญา” คนหูหนวกที่ผลิตสื่อภาษามือเต็มจอ
    วันที่ 05-07-2565 496

    คนพิการเสพสื่ออะไร ? พบคำตอบจากแขกรับเชิญ “คุณเอกมล แพทยานันท์” นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ “คุณบุญมี เรือนปัญญา” คนหูหนวกที่ผลิตสื่อภาษามือเต็มจอ

  • เป็นกันเอง ตอน สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
    วันที่ 05-07-2565 387

    เป็นกันเอง ตอน สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา