ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

จุดเริ่มต้นของการรับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ

วันที่ 21-10-2565 301

จุดเริ่มต้นของการรับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ

——————————————

Instagram : disabilitiesth

Youtube : Disabilities Thailand

TikTok : disabilitiesth

Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา