ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

นายกสมาคมออกสื่อ ล้อมวงข่าว 18 มี.ค. 63

วันที่ 05-07-2565 313
สมาคมฯ ขอเผยแพร่คลิปรายการ “ล้อมวงข่าว” ซ้ำ โดยเน้นช่วงการสัมภาษณ์ อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมฯ
ซึ่งสมาคมฯ ได้ปรับแก้คลิปรายการดังกล่าว เพื่อให้คนหูหนวกและคนหูตึงเข้าถึงได้ เช่น จัดทำจอล่ามภาษามือให้ครบทุกช่วงที่ขาดภาพภาษามือให้เห็น และจัดเพิ่มคำบรรยายแทนเสียง Captions ด้วย
ในการนี้ สมาคมฯขอขอบคุณไทยพีบีเอสที่เชิญเข้าร่วมรายการเพื่อสร้างความเข้าใจให้สังคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา