ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

ประกาศรับสมัครงานคนหูหนวกของบริษัท พรมารีย์ เบเกอรี่ (PonMaree Bakery)

วันที่ 05-07-2565 391
รายละเอียดบริษัท
บริษัท พรมารีย์ เบเกอรี่ (PonMaree Bakery) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ในแบรนด์ “PonMaree Bakery” มีความประสงค์รับพนักงานคนหูหนวก 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มีคุณสมบัติ ดังนี้
– ชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
– มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
– สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– ชอบทำงานเป็นทีม
👇👇👇
***สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อที่ โทร. 081-932-4211 หรือ Line ID: isayyaa
E-mail: isayaporn@ponmaree.com

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา