ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

รองผู้ว่าฯศานนท์ หวังสร้างบุญ และ พี่ซาบะ Accessibility Is Freedom

วันที่ 21-10-2565 262

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 รองผู้ว่าฯศานนท์ หวังสร้างบุญ และ พี่ซาบะ Accessibility Is Freedom

ร่วมขบวนในงาน CHULA Sustainability Fest 2022 เพื่อให้เห็นการเข้าถึงและการเดินทางของผู้พิการ

——————————————

Instagram : disabilitiesth

Youtube : Disabilities Thailand

TikTok : disabilitiesth

Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา