ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

Highlight การเสริมพลังคนพิการแบบมุ่งเป้า

วันที่ 01-09-2565 354

Highlight การเสริมพลังคนพิการแบบมุ่งเป้า สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 12 สิงหาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา