ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

วิดีโอทั่วไป

 • นโยบายของพก.ที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
  วันที่ 18-10-2565 255

  นโยบายของพก.ที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

 • Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยสิทธิคนพิการ
  วันที่ 09-09-2565 442

  Ms. Sara Minkara ที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 • เสวนาโดยผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
  วันที่ 01-09-2565 385

  เสวนาโดยผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

 • เสวนาโดยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  วันที่ 01-09-2565 541

  เสวนาโดยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 • Highlight การเสริมพลังคนพิการแบบมุ่งเป้า
  วันที่ 01-09-2565 340

  Highlight การเสริมพลังคนพิการแบบมุ่งเป้า

 • เมื่อลูกผมเป็นดาวน์ซินโดรม | สะเทือนไทย
  วันที่ 01-09-2565 358

  เมื่อลูกผมเป็นดาวน์ซินโดรม | สะเทือนไทย

 • การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้
  วันที่ 11-08-2565 362

  การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

 • คนละไม้ คนละมือ เพิ่มโอกาส หาช่องทาง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
  วันที่ 11-08-2565 350

  คนละไม้ คนละมือ เพิ่มโอกาส หาช่องทาง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 • ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก
  วันที่ 25-07-2565 338

  ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างอาชีพของคนหูหนวก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา