ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

วันภาษามือโลก (International Day of Sign Languages)

วันที่ 25-09-2566 1351
วันภาษามือโลก (International Day of Sign Languages)

วันที่ 23 กันยายน ตรงกับวันภาษามือโลก หรือ International Day of Sign Languages

ซึ่งวันดังกล่าวนี้เมื่อย้อนกลับไปในปี ค.ศ.1951 ก็จะตรงกับวันที่สมาคมคนหูหนวกโลก หรือ WFD ก่อตั้งขึ้น จึงทำให้วันที่ 23 กันยายน จึงได้กลายมาเป็นวันภาษามือโลก โดยปีแรกที่เกิดขึ้นคือปี ค.ศ.2018

โดยจุดประสงค์ในการก่อตั้งวันภาษามือโลกคือเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้ภาษามือ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกอีกด้วย
และเนื่องจากภาษามือของแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการที่เป็นอิสระและแยกออกจากกัน คนที่เรียนภาษามือก็อยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้พิการทางการได้ยิน ทำให้ภาษามือของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1973 สมาคมคนหูหนวกโลก (World Federation Of the Deaf) ริเริ่มเผยแพร่ชุดคำศัพท์ภาษามือมาตราฐานซึ่งก็คือ “ภาษามือสากล” เพื่อให้เป็นภาษากลางของภาษามือ

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.dailynews.co.th/articles/289869/

#dth #DTH #disabilities #Disabilities #disabilitiesth #Disabilitiesth #วันภาษามือโลก #internationaldayofsignlanguages

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา