ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

วันที่ 08-03-2566 375
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

หลังจากที่ได้ทำการสรุปเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้ไปกับการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง และในรอบปีล่าสุดนี้ ซึ่งเป็นปี 2566 ที่ได้มีการอนุมัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง เราจึงได้ทำการสรุปสิทธิที่มาพร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้

ให้ทุกคนมาดูกันค่ะ โดยสิทธิดังกล่าวที่จะได้พร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

 

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท/คน/เดือน (ถอนออกมาเป็นวงเงินไม่ได้)

 

2.ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน (ใช้ได้ในเดือนเมษายน)

 

3.ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน (ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด)

 

4.ค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

 

5.ค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน


#dth #DTH #disabilitiesth #สภาคนพิการ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา