ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

เปิดแบบฟอร์ม “หนังสือมอบอํานาจรับเงินผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 13-09-2566 4280
เปิดแบบฟอร์ม “หนังสือมอบอํานาจรับเงินผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกรณีผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง และ หรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ จากกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่าสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้

สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามลิงก์ข้างล่างนี้
https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th/

อ้างอิงข้อมูลจาก https://thethaiger.com/th/news/931356/

#หนังสือมอบอำนาจรัฐสำหรับผู้สูงอายุ
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#dth
#DTH
#disabilities
#disabilitiesth
#Disabilities
#Disabilitiesth
#คนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา