ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

21 กันยายน ตรงกับวันอัลไซเมอร์โลก

วันที่ 21-09-2566 1133
21 กันยายน ตรงกับวันอัลไซเมอร์โลก

21 กันยายน ตรงกับวันอัลไซเมอร์โลก

โรคอัลไซเมอร์ถูกค้นพบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2444 โดยอาลอยซ์ อัลไซเมอร์ (Alois Alzheimer) จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ที่ต่อมาได้ทำการตั้งชื่อโรคตามชื่อของเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติ
การกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกนั้นก็เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีการตระหนักและรู้จักโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น และเพื่อให้กำลังใจแก่สมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่ด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.tnnthailand.com/news/social/125537/

#DTH #dth #disabilities #Disabilities #disabilitiesth #โรคอัลไซเมอร์ #วันอัลไซเมอร์ #วันอัลไซเมอร์โลก #worldalzheimersday

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา