ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

StopBullying

  • Stop Bullying ร่วมหยุดการกลั่นแกล้งและใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ✋🏼🚫
    วันที่ 11-01-2566 558

    Stop Bullying ร่วมหยุดการกลั่นแกล้งและใช้ความรุนแรงต่อคนพิการ✋🏼🚫

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา