ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

infoGraphic

 • หลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการ กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร ?
  วันที่ 25-07-2565 86

  หลักเกณฑ์การจ้างงานคนพิการ กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร ?

 • เครื่องมือ ICT คนพิการยืมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  วันที่ 25-07-2565 72

  เครื่องมือ ICT คนพิการยืมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • การให้บริการ “ผู้ช่วยคนพิการ”
  วันที่ 25-07-2565 64

  การให้บริการ “ผู้ช่วยคนพิการ”

 • ประเภทความพิการ 7 ประเภท
  วันที่ 25-07-2565 149

  ประเภทความพิการ 7 ประเภท

 • เช็คได้ที่นี่ ! สิทธิบัตรทอง ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?
  วันที่ 05-07-2565 150

  เช็คได้ที่นี่ ! สิทธิบัตรทอง ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • ค่า BMI คืออะไร?
  วันที่ 05-07-2565 400

  ค่า BMI คืออะไร?

 • นวัตกรรมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และมูลนิธิออทิสติกไทย
  วันที่ 05-07-2565 187

  นวัตกรรมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และมูลนิธิออทิสติกไทย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา