ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

infoGraphic

 • ท่ีจอดรถคนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 8550

  ท่ีจอดรถคนพิการ

 • คนพิการได้สิทธิบริการเสียค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
  วันที่ 25-07-2565 12040

  คนพิการได้สิทธิบริการเสียค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

 • สิทธิของผู้ดูแลคนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 10888

  สิทธิของผู้ดูแลคนพิการ

 • ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 2335

  ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

 • บริการล่ามภาษามือ
  วันที่ 25-07-2565 1957

  บริการล่ามภาษามือ

 • เงินสงเคราะห์คนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 3571

  เงินสงเคราะห์คนพิการ

 • ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 4337

  ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ
  วันที่ 25-07-2565 3143

  ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา