ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ 25-07-2565 2385
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
– บัตรประชาชนคนพิการ
– ทะเบียนบ้านคนพิการ
– รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1 นิ้ว
– เอกสารรับรองความพิการ

หลักฐานผู้ดูแลคนพิการ เตรียมอะไรบ้าง
– บัตรประชาชนผู้ดูแลคนพิการ
– ทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ

ขั้นตอนการทำบัตร
– ยื่นคำร้อง
– ตรวจสอบหลักฐาน / ข้อเท็จจริง
– ถ่ายรูป
– ตรวจสอบความถูกต้อง
– มอบบัตรให้คนพิการ

“บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร”

ติดต่อสอบถาม 02-354-2583-4
หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

อ้างอิง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=271236028533419&set=a.247774164212939

https://www.dep.go.th/th/rights-welfares-services/register-disabled-person-id-card?fbclid=IwAR2aWoOWDjSpvTA9FI3w6yqsUKESxhH7QBNfvsLm_WLKUAvtLwFHdivENWM

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา