ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ค่า BMI คืออะไร?

วันที่ 05-07-2565 4768
ค่า BMI คืออะไร?

ค่า BMI(Body Mass Index) หรือดัชนีมวลกาย คือตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

BMI = น้ำหนักตัว(หน่วยเป็น กิโลกรัม) / ส่วนสูง x ส่วนสูง(หน่วยเป็นเมตร)
..
ค่า BMI นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองได้เพื่อระบุว่าเป็นผู้มีน้ำหนักเกิน มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ หรือมีภาวะต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้น

เมื่อได้ค่า BMI แล้ว จะสามารถแปลผลได้ ดังนี้

ผอม น้อยกว่า 18.5
ปกติ 18.5-22.9
อ้วนเล็กน้อย 23.0-24.9
อ้วนปานกลาง (อ้วนระดับ 1) 25.0-29.9
อ้วนมาก (อ้วนระดับ 2) มากกว่า 30.0

อ้างอิง
คนพิการต้องมีงานทำ – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
https://www.facebook.com/konpikanthai/posts/2980340568857483

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

infographic ค่า BMI

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา