ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

คนพิการได้สิทธิบริการเสียค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

วันที่ 25-07-2565 12043
คนพิการได้สิทธิบริการเสียค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

คนพิการได้สิทธิบริการเสียค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) – ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางร่างกาย เฉพาะเส้นทางการบินในประเทศ โดยคนพิการต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นคนพิการจากสมาคมของคนพิการที่คนพิการเป็นสมาชิก หรือแสดงสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่
นอกจากนั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลดหย่อนค่าโดยสารร้อยละ 25 สำหรับผู้ช่วยเหลือคนพิการ ที่แสดงเอกสารรับรองการเป็นผู้ช่วยคนพิการจากสมาคมของคนพิการซึ่งคนพิการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งบัตรประชาชนของผู้ช่วยคนพิการต่อเจ้าหน้าที่

2. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) – ลดหย่อนค่าโดยสารค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว

3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) – ลดหย่อนค่าโดยสารค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่ (เริ่ม 1 พ.ย. 2555)

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) – ลดหย่อนค่าโดยสารค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท 50 % (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว
**ทั้งนี้ สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสำหรับคนพิการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะใช้ได้เฉพาะช่วง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี (นอกช่วงเวลานี้เสียค่าใช้จ่ายเต็มราคา)

5. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : Mass Rapid Transit Authority of Thailand ) – ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยคนพิการต้องแสดงแสดงสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการแบบสมาร์ทการ์ดต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยกเว้นค่าโดยสาร

6. บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) (รถไฟฟ้า BTS : Bangkok Mass Transit System Public Company Limited ) – ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยคนพิการจะต้องแสดงสมุดประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการแบบสมาร์ทการ์ดต่อเจ้าหน้าที่

7. แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือ แอร์พอร์ตลิงก์ (Airport Rail Link, Airport Link) – ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน(City Line)เท่านั้น โดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง(Express)ไม่ยกเว้นค่าโดยสาร

8. บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา – ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่

อ้างอิง https://dep.go.th/th/news/documents/welfare

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth
#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา