ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

 • วันรับรอง “ภาษามือไทย”
  วันที่ 21-08-2566 901

  วันรับรอง “ภาษามือไทย”

 • สิงหาคม 2566 เงินคนพิการเข้าไวกว่าเดิม!!
  วันที่ 15-08-2566 4087

  สิงหาคม 2566 เงินคนพิการเข้าไวกว่าเดิม!!

 • การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม
  วันที่ 26-07-2566 242

  การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม

 • หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง ท.74
  วันที่ 19-07-2566 1256

  หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง ท.74

 • บริการด้านการแพทย์ของคนพิการมีอะไรบ้าง?
  วันที่ 13-07-2566 495

  บริการด้านการแพทย์ของคนพิการมีอะไรบ้าง?

 • ขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  วันที่ 06-07-2566 513

  ขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 20 แห่งราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 • วันสุดท้ายแล้ว!! ผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการฯ รอบแรก ยืนยันสิทธิได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากใครยังไม่ได้ทำการยืนยัน รีบทำการยืนยันด่วน!!
  วันที่ 26-06-2566 259

  วันสุดท้ายแล้ว!! ผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการฯ รอบแรก ยืนยันสิทธิได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากใครยังไม่ได้ทำการยืนยัน รีบทำการยืนยันด่วน!!

 • กยศ. เปิดให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านมือถือ
  วันที่ 19-06-2566 309

  กยศ. เปิดให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านมือถือ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา