ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

 • ไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ ยุงโตไว ผสมพันธุ์เร็ว!
  วันที่ 16-06-2566 275

  ไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ ยุงโตไว ผสมพันธุ์เร็ว!

 • ประชาชนอย่าชะล่าใจ โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งแล้ว
  วันที่ 14-06-2566 336

  ประชาชนอย่าชะล่าใจ โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งแล้ว

 • บัตรทอง เพิ่มสิทธิรักษาหลอดเลือดอุดตัน(EVT) 🩸
  วันที่ 08-06-2566 743

  บัตรทอง เพิ่มสิทธิรักษาหลอดเลือดอุดตัน(EVT) 🩸

 • เร่งฉีดวัคซีนคู่ ป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่และโควิด-19
  วันที่ 07-06-2566 221

  เร่งฉีดวัคซีนคู่ ป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่และโควิด-19

 • แนะนำใช้สิทธิ “บัตรทอง” หากได้รับความเสียหายจากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
  วันที่ 01-06-2566 423

  แนะนำใช้สิทธิ “บัตรทอง” หากได้รับความเสียหายจากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 • กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง?
  วันที่ 19-05-2566 2244

  กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง?

 • การอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเลือกตั้ง
  วันที่ 03-05-2566 636

  การอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเลือกตั้ง

 • โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  วันที่ 01-05-2566 7114

  โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา