ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

ถ้าสามารถเสนอแก้ไขนโยบายสิทธิคนพิการได้ คุณอยากแก้ไขหรือเพิ่มเติมเรื่องอะไร?

วันที่ 10-07-2566 1254
ถ้าสามารถเสนอแก้ไขนโยบายสิทธิคนพิการได้ คุณอยากแก้ไขหรือเพิ่มเติมเรื่องอะไร?
“ถ้าสามารถเสนอแก้ไขนโยบายสิทธิคนพิการได้ คุณอยากแก้ไขหรือเพิ่มเติมเรื่องอะไร”
ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามของทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับนโยบายสิทธิของคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้มานำไปเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ สู่การพัฒนานโยบายสิทธิของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้โดยการแสกน QR CODE ที่อยู่ในรูปดังกล่าว หรือกดเข้ามาในลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1inGIoYaXYv…/viewform

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา