ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

การหารือความร่วมมือสมาคมคนพิการแห่งเกาหลี

วันที่ 25-07-2565 839
การหารือความร่วมมือสมาคมคนพิการแห่งเกาหลี
การหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งเกาหลี และ World Korea Co.,Ltd
เพื่อดำเนินการอย่างราบรื่นของสมาคมคนพิการทั้งในประเทศไทยและเกาหลี
โดยมีวัตถุประสงค์คือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อมนุษยธรรมร่วมกันในฐานะองค์กรตัวแทนระหว่างประเทศสำหรับผู้พิการ
—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา