ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานคนพิการของกรุงเทพมหานคร กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และภาคีเครือข่ายคนพิการ

วันที่ 05-07-2565 632
ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานคนพิการของกรุงเทพมหานคร กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และภาคีเครือข่ายคนพิการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565: นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานคนพิการของกรุงเทพมหานคร กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายคนพิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปแนวทางในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. ด้านอาชีพคนพิการ เสนอให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพิ่ม 800 อัตราในกทม. ภายใน 2 ปี
2. ด้านสิ่งอำนวยสะดวก อาคาร สถานที่ในกรุงเทพฯ เสนอให้มีการพัฒนาเป็นเมืองการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงเท่าเทียม การปรับปรุงทางเท้า ท่าเรือ ซอยในพื้นที่กรุงเทพฯ
3. ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เสนอให้สร้างแอปพลิเคชัน สื่อเสียง เพื่อคนตาบอด คนหูหนวก พัฒนาเว็บไซด์ที่เข้าถึงได้ทุกประเภทความพิการ
4. ด้านการสวัสดิการสังคม เสนอให้เตรียมการบริการออกบัตรคนพิการในศูนย์ฯกทม. ทุกแห่ง การมีผู้ช่วยคนพิการในหน่วยงานของกทม. การศูนย์บริการคนพิการในทุกเขต กทม. การให้บริการฟรีในสถานที่ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ การติดตั้งกล้อง cctv เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการใช้สุนัขนำทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ
5. ด้านการแพทย์ เตรียมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพคนพิการ การสร้างช่องทางพิเศษเข้าถึงบริการการแพทย์คนพิการ การผ่าตัดประสาทหูเทียม โดย รพ. กทม.
6. ด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนร่วมกับคนพิการในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มการจัดตั้งศูนย์บริการพัฒนาเด็กพิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา